Dichter: Engelenhoven, Drikus van (overleden 18-05-2018 Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Wijs en toch dwaas.
Ook dat kan helaas,
als wijs mij is de baas,
dan is wijs maar een waas.

Het wijze der wereld,
is welgeteld;
Dwaasheid bij God en cirkelt,
om de dwaze zelf, die zich spiegelt;
Misschien wel in zijn geld.

Terwijl het dwaze der wereld,
steeds weer wijsheid sprokkelt,
in Gods woord, dat hij doorwandelt
en zo zijn wijsheid ontwikkelt!
Daar de wijze zijn dwaasheid wegmoffelt,
is het de "dwaze", die met God "onderhandelt".

Dwaas en toch wijs,
maar niet voor elke prijs!
Dwaas in 's werelds ogen, naar God op reis,
met onderweg; Kostbare spijs.
Geen geld of goed, dat is niet Gods eis.
Zo gaat hij naar het Paradijs,
de dwaze wijze, met de hoofdprijs.
Vrijgekocht door een dure losprijs,
door de Wijsheid zelf, dat is de eis!

                (n.a.v. 1 Korinthe 1)