Dichter: Engelenhoven, Drikus van (overleden 18-05-2018 Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Alles te weten,
maakt niet gelukkig.
En als mijn geweten,
dan is onverschillig,
aan Gods wijsheid niet onderworpen;
als ik daarin niet bewillig,
dan is het een wetenschap,
door mijzelf ontworpen.
Dat is een eigenschap,
die éénmaal wordt verworpen!
Die wijsheid heeft geen zeggenschap,
--hoe goed wetenschap ook zijn kan--
het is geen vernieuwingsplan,
voor mijn hart.
Daarvoor is nodig een wijs plan.
Dat gaat van start,
door de Heilige Geest,
die de wijsheid zelve is.
Daarvan geeft Hij getuigenis.
Een wetenschap, die de eeuwigheid verduurt.
Het hart dat God vreest,
dat wordt door de Heilige Geest bestuurd!
Werkende en lerende, van de liefde vol,
want zonder liefde is wijsheid leeg, hol!
Wijsheid wordt geleerd
en raakt nooit uitgeleerd!
In en door Gods getuigenis,
dat is een middel tot behoudenis.
Zonder de goede kennis,
zal ik Hem en mijzelf niet kennen,
mij niet aan Hem gewennen.
Wijsheid is wetenschap.
Weten van en vertrouwen op:
Christus' middelaarschap.
Stop!!
Hier zegt wijsheid: Hij is het;
mijn Verlosser, mijn Wijsheid, die mij redt!