Dichter: Made, Frits van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Wat zijn wij mensen soms toch dom:
verzamelen zit ons in het bloed,
totdat de Here Jezus komt....
en ons vertelt: dit is niet goed !

Wat op de aarde is, verdwijnt.
't Verroest of 't wordt gestolen.
Maar zoek je in de hemel winst,
het wordt je aanbevolen !

God gaf het licht toch aan je ogen,
wees daarom niet zo dom en blind.
Hij heeft je immers aangenomen,
schatrijk ben je, je bent Zijn kind.

Je moet je dus geen zorgen maken,
om voedsel, kleding, beddengoed.
Hij zal je 't levenslang verstrekken,
Hij weet toch wat je hebben moet.

Blijf dus niet zitten bij je vragen.
Gooi  't ongeloof maar aan de dijk.
Gerechtigheid hier na te jagen,
dát hoort bij 't Hemels Koninkrijk !

(Matteüs  5 : 19 )