Dichter: Beijersbergen-Groot, Diny Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Ze moesten zwijgen na die wond're nacht.
Hoe moeilijk was dit na het groots beleven.
Gods trouw hadden ze daar gezien, Zijn macht
en Jezus, zo verheerlijkt en verheven.

Gods stem: 'Zie hier mijn Zoon, gedragen
door heel mijn grote liefde voor de aard.
Hoor naar Zijn stem, in hem Mijn welbehagen.
Hij is een ieders liefde dubbel waard.'

Mozes, Elia en de meester in het stralend licht,
verheerlijkt, groots en wonderlijke majesteit.
Wij werden angstig bij dit hemelse bericht.
Was dit een taal en teken in de tijd?

Hoe konden wij dit wonder stil bewaren
en zwijgen over deze vreemde nacht?
Wanneer dit groots gebeuren openbaren
waarop misschien de hele wereld wacht.

Toen kwam de dag dat Jezus op zou stijgen
en heel Gods heerlijkheid kwam daar in zicht.
Wij hoefden toen niet langer meer te zwijgen
Gods heerlijkheid werd vreugdevol bericht.

En alle tongen zouden vurig openbreken
en zeggen: 'Zie Gods Zoon, Zijn welbehagen.
Het zwijgen is voorbij, wij moeten spreken,
nu en morgen en Zijn liefde zal ons dragen.'

Math.17-9  Marc.9 : 2-9