Made, Frits van der

Made, Frits van der

ArtikelCategorieAangemaakt
Wijs of dwaas ?Bijbeltekstgedichten11/10/20 15:11:42
Er is meer dan Corona.....Eindtijd04/10/20 16:59:16
Bij Openbaring 19Eindtijd07/06/20 17:03:46
Samen delenSaamhorigheid26/04/20 13:50:25
Wij moesten op aarde Hemelser levenBezinning25/04/20 15:28:17
Genade voor schuld---- Pasen 40-dagentijd05/04/20 14:08:47
God met ons---- Pasen Lijdenstijd21/03/20 18:18:04
Grote GodBijbeltekstgedichten07/03/20 21:05:47
Coronavirus.... Teken in de tijd ? ?Eindtijd07/03/20 20:48:17
Geliefde Gemeente...!Bezinning08/02/20 16:40:13
Groet de gelovigen, van PaulusBijbeltekstgedichten01/02/20 19:07:18
Vrijheid! ..In herinnering4-5 mei Herdenking-Bevrijding01/02/20 17:14:11
Waar komen natuurrampen vandaan ?Bijbeltekstgedichten25/01/20 17:32:46
Overweging bij de JaarwisselingBezinning08/01/20 21:53:08
Geduldig wachtenKerst21/12/19 20:40:34
Kerstgroet 2 0 1 9Kerst16/12/19 20:41:43
Geen andere naamKerst07/12/19 18:08:32
Kerstfeest 2019Kerst07/12/19 17:59:27
Gods geheim is barmhartigheidBijbeltekstgedichten23/11/19 15:18:28
Naar Psalm 92Bijbeltekstgedichten16/11/19 16:05:29
U en ik . . . .Troost & Bemoediging05/10/19 15:14:18
Efeze 6 - Stand houden met Gods WoordBijbeltekstgedichten10/08/19 20:38:04
Efeze 5 b - Richtlijn voor de GemeenteBijbeltekstgedichten10/08/19 20:28:14
Efeze 5 a - God wacht op jou !Bijbeltekstgedichten09/08/19 13:16:58
Efeze 4 -Makkelijk lijkt moeilijkBijbeltekstgedichten08/08/19 15:05:40
Efeze 3 - De veelkleurige wijsheid van GodBijbeltekstgedichten08/08/19 14:47:17
Efeze 2 - Alleen GenadeBijbeltekstgedichten07/08/19 17:05:43
Efeze 1 - In Hem volmaaktBijbeltekstgedichten07/08/19 16:54:43
Pinksteren is werkelijk waar !Pinksteren04/06/19 14:14:24
Troost in nood en stormgetijPinksteren04/06/19 14:04:05
Made, Frits van der
8201
fbvdmade@planet.nl
Apeldoorn
Lezen, theologie, tuin
Geboren in het – politiek gezien – rode Zaandam (N.H.) bezocht ik de “School met den Bijbel”
en kwam tot ongeveer mijn 7e jaar op de zondagschool van de Gereformeerde kerk.
Het gezin waarin ik opgroeide met vijf kinderen, waarvan ik de oudste was, was overwegend
Evangelisch gezind. Hierdoor kwamen wij een aantal jaren in een Vrij Evangelische Gemeente, en later ook in het Leger des Heils. Tegenwoordig zouden we zeggen: kerkshoppen.
Het kan negatief worden gezien, maar de positieve kanten ervan zijn, dat zowel Psalmen, Gezangen,
de Johannes de Heer bundel, de Maranatha-prediking, en later de invloed van alle liederen en koren
uit de Opwekkingsbundel mij niet vreemd zijn. Vandaag ervaar ik het als een “geestelijke schat” die mijn denken en geloven mede bepaald heeft.
Het is een voorrecht om al jong met “geloof” in aanraking te komen, daarin te groeien, en het diepere besef ervan kreeg ik op 19 jarige leeftijd, toen ik door een longziekte een half jaar op bed
kwam te liggen. Ik noem het wel mijn bekeringstijd.
Ik koos er daarna voor om Heilssoldaat te worden , legde mijn geloofsbelijdenis af (onder de Vlag! zoals dat heet) en kreeg als tekst mee: Jeremia 6 : 16 “Zo zegt de Here: Gaat staan aan de wegen, en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg is, opdat gij dien gaat en rust vindt voor uw ziel!” (NBG-vertaling).
Naarmate ik ouder wordt is deze tekst mij steeds dierbaarder geworden.

In het Leger des Heils leerde ik mijn vrouw kennen, wij trouwden in 1965 in Amsterdam, en kregen drie kinderen.
Samen bezochten wij de Kweekschool van het Leger des Heils in Amstelveen, om opgeleid te worden
tot Heilsofficier. Wij mochten dit werk plm. 10 jaar doen, en op grond van gezondheid en
omstandigheden kwam er een eind aan die periode. Het hield tevens in dat wij na een aantal jaren
terecht kwamen in een Evangelische Zendingsgemeente, en daar plm. 20 jaar actief betrokken waren. Geroepen om de Heer te dienen, kwam dit o.a. naar voren door het schrijven van gedichten.
Het begon op mijn ziekbed toen ik 19 jaar oud was, en heeft mij nooit verlaten.
Als verantwoording heb ik wel eens gezegd: “Ik ben geen dichter…ik schrijf op wat God in mijn hart legt!” Meestal zeg ik daarna: “Dank U Heer!”.
Na de werkzame periode bij het Leger des Heils, kwam ik in Dienst van de Gemeente Amsterdam en later in Apeldoorn, als Maatschappelijk Werker. “Werken voor mensen” was iets dat centraal
mocht staan, en in die periode ontstonden ook wel sociaal/ maatschappelijke gedichten.
Publiceren: Twee maal heb ik meegedaan aan een boekje, uitgegeven door Uitgeverij Hooglied
te Tiel, en merendeels kwamen mijn gedichten in kerkbladen, bij familie en vrienden. Al vele jaren
ontvangen zij altijd een Kerstgroet met Kerstgedicht. Juist de persoonlijke reacties van mensen,
hebben mij ertoe aangezet om méér met deze gedichten te doen, en zo kwam ik ertoe
om vanaf Mei 2011, gedichten te plaatsen op de gedichtensite. Het bemoedigt mij, om dan weer te zien hoeveel mensen iets van je lezen, en een reactie mag ik ook zien als een aansporing.
Ik besluit met een klein gedichtje uit de begin tijd van mijn schrijven.
“Heer, als Uw kind tot U spreekt op zijn kamer,
zijn knieën gebogen, zijn ogen stijf dicht…
Ja Heer, dan lijkt het in ene wel donker,
maar tóch…Halleluja! Tóch is het Licht !”

Frits van der Made,
31 augustus 2011