Jacobsen, Thomas

Jacobsen, Thomas

ArtikelCategorieAangemaakt
Advent 2019Themagedicht KERST - LICHT12/09/2019 08:41:01
zij zochten een vaderlandHiernamaals | Verwachting12/08/2019 18:52:14
Christus PantocratorNatuur en Schepping12/07/2019 10:37:47
bede op GolgothaGebedengedichten12/05/2019 08:38:48
op weg naar SionGebedengedichten12/05/2019 08:36:17
vrijdaggebed op UrkOverlijden12/03/2019 18:25:14
het blij vooruitzichtHiernamaals | Verwachting12/03/2019 15:55:47
aanbid de Heere Bijbeltekstgedichten11/19/2019 21:28:40
de eeuwigheid ligt in ons hart Bijbeltekstgedichten11/19/2019 10:12:23
het werk onzer handenHiernamaals | Verwachting11/18/2019 19:38:53
het feest der feesten Hiernamaals | Verwachting11/04/2019 13:01:00
prijs de Heere Lof en Aanbidding11/04/2019 13:00:00
tijd en eeuwigheid Bijbeltekstgedichten11/03/2019 23:01:41
de berg Sion Hiernamaals | Verwachting11/03/2019 18:31:54
Paulus in Athene Bijbelse personen10/31/2019 10:56:56
zingt de HereLof en Aanbidding10/28/2019 21:53:44
hij reisde zijn weg met blijdschapBijbeltekstgedichten10/27/2019 21:23:26
vertrouw op Hem Bijbeltekstgedichten10/16/2019 11:59:21
loof de HeereBijbeltekstgedichten10/16/2019 09:18:59
de afrekening Natuur en Schepping10/15/2019 19:23:32
de nieuwe dag Hiernamaals | Verwachting10/13/2019 21:18:56
bij de Jordaan Bijbelse personen10/13/2019 19:26:57
rentmeesterschapBezinning10/11/2019 14:39:51
de vrijgekochten des Heeren Bijbeltekstgedichten10/09/2019 22:00:28
de Samaritaanse Bijbelse personen10/09/2019 13:21:55
de Hof van EdenNatuur en Schepping10/06/2019 08:55:26
Uria Bijbelse personen10/03/2019 10:48:29
Jozef Bijbelse personen10/01/2019 22:15:32
zondagmorgenKerk10/01/2019 19:07:01
belijdenisBezinning09/27/2019 15:52:39
Jacobsen, Thomas

Nog geen medaille

geboren ben ik in Schiedam, in 1937;
aldaar de lagere school en in Rotterdam de HBS ( A ) gedaan;
daarna de toenmalige Rijksbelastingacademie in Rotterdam;
militaire dienst(plicht)vervuld, bij de Militaire Administratie;
op 30 maart 1961 gehuwd met Willy Grooters,
zij overleed ( door een ziekenhuisbacterie ) op 16 september 2013;
we kregen twee dochters,
de oudste is theoloog en semitiste, en woont in Jerusalem;
de jongste is germaniste; zij woont op de Hilversumse Meent;
in de avonduren latijn gedaan, en daarna fiscaal en notarieel recht;
in 1985 doctor in de rechtsgeleerdheid;
werken bij de belastingdienst, bij een belastingadvieskantoor, bij de universiteit, bij de rechterlijke macht;
lid van de ( PKN ) hervormde kerk;
momenteel wonend in Naarden;
geef nog ( wat ) advies, op civiel/fiscaal gebied, met name op Urk;
ben zeer dankbaar voor al wat ik kreeg in God's gunst;
schreef de dichtbundel: Op Weg Naar Jerusalem
kijk, conform artikel 36 van de Confessio Belgica, met groot verlangen uit naar: de Grote Morgen dat de Heere weerkomt;
hartelijke groet aan al mijn lezers