T

Thomas Jacobsen

ArtikelCategorieAangemaakt
Pasen 2024: "en de dood zal niet meer zijn"Pasen (opstanding)03/02/2024 08:59:00
de herstelde Hof van EdenNatuur en Schepping02/28/2024 09:59:35
ingeschreven in het Boek van het LamBijbeltekstgedichten02/27/2024 10:18:56
Heere, sla Uw armen om ons heenLof en Aanbidding02/26/2024 11:20:57
verblijdt u in de Heer te allen tijdLof en Aanbidding02/25/2024 13:02:59
Pasen, glorie voor Het LamPasen (opstanding)02/24/2024 08:38:46
laat ons de Heer lofzingenLof en Aanbidding02/21/2024 21:54:35
o morgen van verblijdenHiernamaals | Verwachting02/20/2024 17:48:09
leven voor God's aangezichtBijbeltekstgedichten02/19/2024 10:24:48
de weg die ten leven leidtGeloof, hoop en liefde02/18/2024 20:34:29
IK zal alle tranen van de ogen afwissen---- Pasen 40-dagentijd02/17/2024 09:05:36
verblijdt u : de Koning komtLof en Aanbidding02/14/2024 08:52:04
pelgrims naar Sion komen thuisPelgrim02/13/2024 16:03:00
en nu, wat verwacht ik, HeerePersoonlijk02/12/2024 10:01:38
de profundisGebedengedichten02/11/2024 13:26:42
wie op de Heer vertrouwen, zijn als de berg SionBijbeltekstgedichten02/10/2024 11:05:00
de weg leidt naar JerusalemPersoonlijk02/07/2024 10:09:38
een psalm bij het lofofferLof en Aanbidding02/06/2024 09:40:07
wij dan zullen altoos bij de Heere zijnGebedengedichten02/05/2024 10:01:35
vrede voor ons hart, bij GodHiernamaals | Verwachting02/04/2024 13:09:10
de Heer is aan boordGeloof, hoop en liefde02/03/2024 10:03:13
God is onze toevlucht van geslacht tot geslachtBijbeltekstgedichten01/31/2024 12:30:14
aan Babel's stromenLof en Aanbidding01/30/2024 10:28:55
op reis naar de toekomende stadHiernamaals | Verwachting01/29/2024 10:23:14
hoe lief'lijk zijn Uw woningenBijbeltekstgedichten01/28/2024 13:17:31
wie in Mij gelooft, zal levenBijbeltekstgedichten01/27/2024 10:48:17
drie gouden regels voor het leven Gebedengedichten01/23/2024 22:07:37
de wederoprichting van alle dingenHiernamaals | Verwachting01/23/2024 11:46:29
als Verlosser komt Hij voor SionTijd01/22/2024 12:17:29
God's Hof van EdenHiernamaals | Verwachting01/21/2024 12:36:05
Jacobsen, Thomas
10974
voornaam Thomas
geboren 27 juni 1937 in Schiedam
ik studeerde rechtsgeleerdheid
was gehuwd met mevr.Willemina Jannetje Grooters
geboren 31 maart 1937
gehuwd op 30 maart 1961 in Rotterdam
zij is overleden in Naarden op 16 september 2013
we hebben twee dochters,
Dina , ze woont in Jerusalem,
Gerlinde, ze woont in de Hilversumse Meent
ik schreef de volgende dichtbundels
alle met Bijbelse gedichten:
-----------------
Op Weg Naar Jerusalem;
Zingt Ons Een Van De Liederen Van Sion;
Ik Hef Mijn Ogen Op Naar De Bergen;
Zingt De Heere Een Nieuw Lied ;
Pelgrim Naar Sion;
Hemels Blauw;
Vleugelen als Adelaars;
Rondom Jerusalem zijn bergen;
Een twijg van de amandelboom;
Komt tot de wateren;
Jacob's tenten;
Hoe liefelijk op de bergen
Alle bomen in het veld zullen in de handen klappen
-----------------------
alle dichtbundels zijn
uitgegeven bij:
Uitgeverij Boekenbent te Barneveld
het Gooi
wat verbonden is met Boven
rechtsgeleerdheid
Nederland