Helet, Ko

Helet, Ko

Het Hebreeuwse woord voor het Bijbelboek Prediker is Qohelet: hij die uitroept! In dit Bijbelboek gaat de meest wijze man die ooit op aarde heeft bestaan op zoek naar de zingeving van het leven!
Diep ingrijpend is het hoe hij steeds opnieuw, periode na periode, moet leren dat echt alles ijdelheid is.
Tot hij in hoofdstuk 12:13 het grote finale antwoord op zingeving vaststelt: Het einde van de zaak is: vrees God! En houd Zijn geboden

Het gaat in de eerste plaats niet om de Prediker, maar om deze boodschap. Verwacht daarom verder geen info 'over mij', Ko Helet.
Mijn werk is om levenslessen in dichtvorm op te schrijven, en om deze als een Qohelet via deze website te publiceren. De lessen moeten centraal staan, niet de leraar.

In de meeste gedichten van Ko Helet zit een diepere laag. Zoek deze op en overdenk ze. Ko Helet bidt ondertussen of door de gedichten vervuld mag worden wat staat in Jesaja 29 : 18 (in hun verband):
"En te dien dage zullen de doven horen de woorden des Boeks; en de blinden, zijnde uit de donkerheid en uit de duisternis, zullen zien"