Ontferm U Heer,
toon mij Uw mededogen
De vijand is zo boos
en onbewogen

Ontferm U Heer
en sta mij bij, help mij
Erbarm U Heer red mij
uit bozen handen

Ontferm U Heer
maak mij vrij