De redactie van de gedichtensite probeert door het bewaken van de kwaliteit op een steeds hoger niveau te komen.

Daardoor is het mogelijk dat er ingezonden gedichten niet worden geplaatst.

In principe mag iedereen gedichten plaatsen.

Bij weigering gaat de redactie niet in discussie.

Reden voor weigering zijn:

- te veel grammaticale fouten;

- het is geen Nederlands gedicht, de gedichtensite is een Nederlandstalige gedichtensite!

- het christelijke aspect komt in het gedicht niet naar voren.*

- het gedicht is kwetsend of kan kwetsend opgevat worden;

- het gedicht heeft als doel misstanden aan de kaak te stellen.

- het gedicht heeft als doel om anderen de les te lezen

- het gedicht beantwoordt niet aan het doel van de gedichtensite (zie hieronder)
  

DOEL VAN DE GEDICHTENSITE

  1. dichters de gelegenheid geven hun gedichten te plaatsen en te toetsen.
  2. anderen deelgenoot maken van de geschreven gedichten
  3. vertroosten en bemoedigen
  4. christelijke gedichten plaatsen om te gebruiken bij allerlei gelegenheden
  5. de mensen positief aan het denken zetten over het geloof.

N.B.  Soms twijfelt de redactie er aan of een gedicht wel aan het doel beantwoordt.
Soms is het moeilijk te beoordelen want het gedicht kan bv inhoud hebben die verkeerd geïnterpreteerd kan worden of wordt er door de dichter een eigen zienswijze. opgetekend, of wordt de vinger opgeheven, terwijl het gedicht op zich wel een goede boodschap kan hebben. 
De redactie heeft besloten om in dat geval het gedicht niet meer te verwijderen, maar we zullen er voor zorgen dat alleen de auteurs van de gedichtensite dit gedicht kunnen lezen als ze ingelogd staan. Het gedicht komt wel in de lijst bij het profiel van de dichter te staan, maar is ook alleen na inloggen te zien. 
——————————-

De redactie staat open voor opbouwende kritiek en/of verbeteringen die betrekking hebben op de site.

Zonodig wordt hier gebruik van gemaakt.

Als een gedicht grammaticale fouten bevat, neemt de redactie het recht dit te verbeteren.

De dichter gaat daarom akkoord met het (zo nodig) wijzigen van zijn/haar gedichten. Dit betreft nooit de inhoud en/of stijl, maar alleen de grammatica. 

Wanneer er in een gedicht een grammaticale fout door de correctrice verbeterd is, mag de auteur dit niet alsnog wijzigen. Wanneer een auteur meent dat de wijziging niet correct is, dan graag even contact opnemen met de correctrice via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Andersom kan de correctrice een mail aan een auteur zenden met een opmerking of vraag, wij verzoeken u deze mail altijd te beantwoorden omdat dit de redactie veel onnodig werk kan besparen.

Heeft u ideeën, opmerkingen of suggesties? We stellen uw reactie zeer op prijs! Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. We doen ons best om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden maar we kunnen geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. Ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan ik niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden . Met de inzending van zijn of haar gedichten geeft een auteur toestemming voor publicatie op www.gedichtensite.nl. Het persoonlijk auteursrecht op de gedichten berust en blijft berusten bij de desbetreffende auteurs. Indien een auteur verwijdering van zijn of haar gedicht wenst, wordt binnen een redelijke termijn voldaan aan dit verzoek. Mocht iemand in strijd met de geldende auteursrechten eigen of andermans werk aantreffen op www.gedichtensite.nl dan wordt deze persoon verzocht dit door te geven. Vanzelfsprekend verwijderen wij de desbetreffende werken zo spoedig mogelijk.

Op verzoek van anderen dan de dichter zelf, worden gedichten niet verwijderd. Ook niet na overlijden, tenzij de dichter dit tijdens zijn leven aan de redactie kenbaar heeft gemaakt of wanneer familieleden die het eigendomsrecht van de auteur hebben verkregen, dit aan de redactie verzoeken.  

 

Gebruik van uw gedichten

Met het inzenden van een gedicht geeft de inzender automatisch toestemming dat anderen het ingezonden gedicht mogen gebruiken, mits de bron (www.gedichtensite.nl ) en de auteursnaam daarbij vermeld wordt.

De gedichten mogen door anderen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden, tenzij daarvoor eerst contact opgenomen wordt met de redactie van de gedichtensite, die dit kan overleggen met de desbetreffende auteur, voor plaatsing op social media  dient ook de gedichtensite.nl en de auteursnaam vermeld te worden  

Uw ingezonden gedichten worden het best gevonden wanneer u ze niet overal op internet plaatst  dit heeft te maken met de ranking  wij willen u verzoeken uw gedichten niet op allerlei andere sites te plaatsen, dat geldt natuurlijk niet voor een eigen blog of website, af en toe eens 1 ergens anders plaatsen kan, maar wanneer u alle gedichten die u op gedichtensite.nl plaatst ook op andere sites zet, komen deze gedichten bij google lager te staan bij de zoekopdrachten  

 

Aantal inzendingen per week 

U mag 2 gedichten per dag inleveren en maximaal 5 per week, waarvan het aantal ingezonden algemene gedichten nooit groter mag zijn dan de ingezonden christelijke gedichten

De weektelling van de gedichten geldt steeds van zaterdag t/m vrijdag.

De ingezonden gedichten die het aantal van 5 in één week overschrijden, worden verwijderd, deze kunt u later alsnog inzenden, zolang het maximale aantal de 5 per week niet te boven gaat.

Vanaf 2019 is de hoeveelheid gedichten die u mag plaatsen onbeperkt  de redactie zet echter alle gedichten van een auteur die de 1500 te boven gaan, in een apart subdomein. Omdat er bij plaatsing van zoveel gedichten extra bandbreedte en ruimte nodig is en dit de kosten voor hosting hoger maakt, vragen wij een kleine bijdrage  zie hieronder  

Bijdrage hosting

Aan dichters die meer dan 100 gedichten op de site hebben, vragen wij een vrijwillige bijdrage tot 10 euro per jaar. Zie de banner voor donatie op de website. 

Dichters die meer dan 1500 gedichten op de site hebben staan, gaan betalen voor de gedichten die de 1500 te boven gaan. Zij gaan hiervoor 15 euro per jaar vooruit betalen en krijgen dan een subdirectory waarin ze hun overige gedichten kunnen plaatsen. De gedichten die ze boventallig plaatsen komen niet meer in de lijsten en categorieën voor op de gedichtensite, maar wel in hun eigen subdirectory. Deze subdirectory wordt ook bij hun profiel op de gedichtensite vermeld. Omdat de dichter van ons de subdirectory als het ware huurt voor zijn gedichten, heeft hij de zeggenschap over de gedichten die hij van zichzelf publiceert. De gedichten worden niet meer door de corrector nagekeken, de grammatica en stijl komt onder de gehele verantwoordelijkheid van de dichter die onbeperkt zijn gedichten in de subcategorie mag zetten. De dichter mag geen gedichten van anderen in zijn subdirectory plaatsen of enige andere informatie of afbeeldingen  het gaat alleen om zijn eigen textuele gedichten.


Pasfoto/biografie

Een biografie kan men zelf invullen bij zijn of haar profiel, ook is hier ruimte voor het uploaden van een pasfoto.

Afbeeldingen en links

Foto's of plaatjes bij gedichten worden niet toegestaan. Dit in verband met de snelheid van de site die daardoor af zal nemen omdat ieder plaatje geladen moet worden. 

Een link naar een eigen of andere site bij een gedicht of een reactie is niet toegestaan, u kunt wel uw eigen site bij uw profiel plaatsen, daar staan invulvelden waar u uw site, facebookpagina, twitter etc. kunt invullen.

 

www.gedichtensite.nl kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schending van auteursrechten dan ook. www.gedichtensite.nl is bevoegd om gedichten en andere inzendingen naar eigen inschatting te plaatsen danwel te weigeren. www.gedichtensite.nl  kan niet worden verplicht gedichten te publiceren. Auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor inhoudelijke en auteursrechtelijke aspecten van publicatie. Alle correspondentie betreffende bovengenoemde zaken, kan worden gestuurd aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

LAYOUT

Aan de layout van de ingezonden gedichten mag niets gewijzigd worden. Het standaardlettertype moet voor alle gedichten hetzelfde zijn, zodat het geheel niet rommelig zal worden. We streven één en dezelfde layout na, voor een zo rustig mogelijk beeld bij het lezen. Een woord of zin in hoofdletters / cursief / vet, mag uitsluitend als het expliciete waarde heeft voor de inhoud van het gedicht. Te pas en te onpas woorden in Hoofdletters of vet en/of cursief plaatsen zonder dat het een extra toevoeging voor het gedicht heeft, is niet toegestaan. De titel van een gedicht mag niet uitsluitend in hoofdletters geplaatst worden. Het hele gedicht centreren mag wel.

OPMERKINGEN / UITLEG BIJ EEN GEDICHT:

Vaak wordt er een hele uitleg onder een ingezonden gedicht gegeven. Dit willen wij beperken tot hooguit DRIE REGELS wanneer er een noodzaak is dat u even uitleg of informatie over uw gedicht geeft. 

Wanneer u toch meer uitleg wil geven bij uw gedicht dan kunt u dit doen bij de categorie “uitgelicht gedicht”

Uitgelicht gedicht:

Dichters mogen twee keer per jaar een uitgelicht gedicht inzenden. U mag dan wel uw eigen gedicht uitgebreid toelichten. Voor een lange uitleg over het gedicht kunt u dan gebruik maken van de categorie "uitgelicht gedicht". ". 

Inzenden van niet christelijke gedichten door auteurs van de gedichtensite. 

Wij hebben gemerkt dat onze auteurs soms moeite hebben om hun “niet-christelijke” gedichten op een andere niet christelijke site te plaatsen.

Wij willen alle auteurs van onze site nu ook de gelegenheid geven deze gedichten te plaatsen in een aparte rubriek Algemene gedichten. 

Het aantal ingezonden christelijke gedichten moet altijd groter zijn dan het aantal ingezonden algemene gedichten. 

De eerste drie gedichten die men inzendt voordat er een account aangemaakt wordt, moeten alledrie christelijk zijn. 

Gedichtennet is in het leven geroepen omdat dichters maar een beperkt aantal AANTAL ALGEMENE gedichten op gedichtensite.nl mogen plaatsen. als men wil, kan men de overige algemene gedichten op gedichtennet.nl plaatsen. Wij willen voorkomen dat de niet-christelijke gedichten voor een gedeelte gaan overheersen op de christelijke gedichtensite.nl. Gedichtennet.nl is een onderdeel van de gedichtensite.nl maar ieder met zijn eigen domeinnaam. Het is niet de bedoeling dat dichters van de gedichtensite dezelfde gedichten gaan publiceren op gedichtennet.nl die zij ook al op op de gedichtensite.nl hebben geplaatst.

 

REAGEREN

Om van elkaar te leren en elkaar aan te sporen tot het schrijven van inhoudelijk en taalkundig goede gedichten mag er op de gedichten gereageerd worden met inachtneming van de volgende regels: 
 
1 Een reactie mag niet beledigend zijn
 
2 Een reactie dient opbouwend te zijn 
 
3 Theologische discussies zijn niet toegestaan, dit is niet relevant voor de stijl en opbouw van een gedicht.
 
4. Het is toegestaan om bij een autobiografisch gedicht over verdriet, verlies, rouw etc. bemoedigende woorden aan de auteur te schrijven. U moet zich wel realiseren dat dit soort reacties bij verdriet, verlies, rouw niet altijd autobiografisch is en als u een dichter bemoedigende woorden wilt schrijven, u wel zeker moet weten dat het gedicht ook over de dichter gaat.
 
5. Wilt u er op letten dat uw reactie gaat over de manier waarop het gedicht geschreven is of om de auteur iets te vragen over het gedicht, een bemoediging te geven, een compliment. 
 
6. Een in te dienen reactie dient u te controleren op schrijffouten. Het maken van schrijffouten geeft een slordige indruk op de site. 
 
7. In een reactie kunnen 350 tekens getypt worden.  Per gedicht kunnen er niet meer dan 10 reacties gegeven worden. 
.
 
8. Reacties die niet voldoen aan bovengenoemde regels worden verwijderd.
 
9. Plaats s.v.p. in reacties op een gedicht geen opmerking over een taalfout, dit kunt u ook aan de dichter zelf of aan de correctrice doorgeven.
 
10. Wilt u geen reactie op een ingezonden gedicht, dan kunt u bij het inleveren van uw gedicht op de knop JComments Off onderaan het formulier klikken of u kunt boven- of onderaan in het gedicht intypwn:
{jcomments off}
Ook kunt u reacties die u niet wilt, na het inloggen verwijderen. 

Een reactie kan alleen door auteurs van de gedichtensite gegeven worden. De auteur moet inloggen om te kunnen reageren. De reacties zijn alleen zichtbaar voor ingelogde auteurs.. 

E-MAILADRES AUTEURS

Auteurs van de gedichtensite dienen er zorg voor te dragen dat zij een geldig en werkend e-mailadres bij hun profiel plaatsen. Dit e-mailadres zal voor anderen niet zichtbaar zijn, maar is nodig voor de redactie om eventueel contact met u op te nemen over een ingezonden gedicht. Ook belangrijk is dat de redactie vaak benaderd wordt door kranten / radio / bladen / uitgevers met de vraag of de redactie contact wil leggen tussen een auteur en b.v. de uitgeverij.

Met het plaatsen van uw gedichten geeft u ook toestemming dat wij u mogen mailen wanneer dat nodig is. 

 

NIEUWS INZENDEN AUTEURS GEDICHTENSITE

Deze categorie is bedoeld voor dichters van de gedichtensite die nieuws hebben over hun gedichten. Dat kan zijn dat er een bundel wordt uitgegeven, een evenement wordt georganiseerd, een gedicht wordt voorgelezen voor radio of tv etc.

Het is niet de bedoeling om eigen sites te promoten. Een eigen site kan vermeld worden bij de profielgegevens.

U kunt uw nieuws zenden aan de redactie via het contacrformulier bovenaan de menubalk bij Contact. 

 

STIJLFOUT / GRAMMATICA FOUT GEZIEN?

De correctrice doet haar uiterste best om taal- en spellingsfouten uit de gedichten te halen. Toch kan het gebeuren dat er fouten in een gedicht blijven staan.

Wanneer u een taalfout ziet, wilt u dit dan aan haar doorgeven: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Plaats s.v.p. in reacties op een gedicht geen opmerking over een taalfout, dit kunt u ook aan de dichter zelf of aan de correctrice doorgeven.

 

Dank u!