Wanneer u uw gedicht nog nooit eerder ergens geplaatst hebt, krijgt u bij het plaatsen van uw gedicht op www.gedichtensite.nl automatisch auteursrecht. Heeft u uw gedicht al eerder ergens gepubliceerd, dan heeft u hier al auteursrecht op.

Open licentie

Met het plaatsen van uw gedichten op www.gedichtensite.nl geeft u toestemming voor een "open licentie" waarmee u auteursrechten
verkrijgt. Daarmee behoudt de rechthebbende al zijn rechten als maker maar geeft u vooraf toestemming voor de open licentie.  Zo mogen uw gedichten met deze licentie vrij gebruikt worden en mogen ze met anderen gedeeld worden, zolang het gebruik maar niet commercieel is. Uw naam moet bij overname altijd vermeld worden met de bron van herkomst: www.gedichtensite.nl Voor commercieel gebruik dient men contact met de dichter op te nemen of kan men via het contactformulier contact met de redactie opnemen, zodat de redactie u mogelijk in contact kan brengen met de betreffende dichter.

Creative Commons-Licentie
De gedichten van gedichtensite.nl zijn in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal-licentie.