wij kennen een land met waterstromen
met bergen, bossen, beemden en beken
met schitterende bloemen en bomen
en met dieren uit alle windstreken

een land van onvoorstelbare schoonheid
een gouden gaarde: de Hof van Eden
toebereid door God in de eeuwigheid
in heerlijkheid door de Heer betreden

die schone Hof ging voor ons verloren
paradise regained is wat wij wensen:
weer mogen zijn daar waar wij thuis horen

weer in Eden zijn: 't is door God bereid
Hij ging naar Moria voor ons mensen
laudate Dominum in eeuwigheid

bij : Milton; paradise lost, en
       paradise regained