Ontroerd raak ik bij vele gezangen in de kerk
Namelijk die getuigen van het  grote verlossende werk
Telkens word ik weer bepaald bij mijn verlossing door het grote offer gebracht
Raakt het u ook..? een offer voor u in al Zijn Kracht en Macht?
Ook de liederen over de wederkomst brengen mij in ontroering.
Er komt een moeilijke tijd, maar dan komt de voleinding !!!
Reden genoeg dat het mij raakt en dat af en toe het zingen staakt…
Dat is soms de reden dat ik met tranen de kerk verlaat…..