Twee baby's in de moederschoot
twee kindjes van zóveel gebeden
maar de één zijn reis was al voorbij
nog voor hij deze wereld had betreden

We zeggen wel: het ligt dicht bij elkaar
het warme leven en de kille dood
maar dichterbij dan dit, dat is onmogelijk
samen verenigd in de moederschoot

Een dag voor zijn geboorte vloog hij als een vlinder naar omhoog
met mama’s harteklop nog in zijn oren
zijn hartje was voor ons niet meer te horen
en het was zijn broertje dat voor twee bewoog

Hij was zo mooi, lief en compleet
zijn broertjes evenbeeld, met dit verschil
waar de ene bij geboorte schreeuwde en bewoog
bleef de andere zo hartverscheurend stil

Zijn handje zal hij nooit in onze handen leggen
maar met een onlosmakelijke kracht
heeft zijn kleine knuistje ons in ’t hart gegrepen
en daar onpeilbaar diepe liefde in gebracht

Een wiegje en een kistje naast elkaar
waar vind je tranen voor zoveel verdriet
hoe geef je uiting aan de mengeling van emoties
een bedje en een grafje … dat rijmt niet

Zijn broertje moet nu verder zonder hem
wij ook, en ook zijn grote zus
de blijdschap wisselt af met diepe rouw
En hij? Hij speelt en lacht veilig bij Jezus …

Hij zal de lammeren in Zijn armen vergaderen en in Zijn schoot dragen. Jesaja 40:11

10-03-2024
oma

‘Not all twins walk side by side, sometimes one has wings to fly’