In welk seizoen we zitten, is de vraag.
Hoewel hij sterrenkundig later start,
weerkundig is de zomer reeds gestart,
genieten wij van zomerweer vandaag.

Dat 't ene jaar dit jaartij komt vertraagd,
en 't andere vervroegd..., verrast, verwart.
De zomerzon ligt ons na aan het hart,
de bron die met zich licht en warmte draagt.

Gods Zomer is 't seizoen, bevrijd van tijd
en temp'ratuur, waar bijtjes blijven zoemen,
het 'Land van honing', liefde wijd en zijd,

waar kleurig zien en geurig zijn Gods bloemen,
het Zonneoord van vreugd en vree altijd,
waar wij de Zomerkoning eeuwig roemen.


1 juni : weerkundig
20 juni : sterrenkundig