de nacht gaat voorbij, de dag is nabij
de zon komt op en geeft ons haar stralen
God's morgenlicht maakt op aard' alles blij
dat wordt bezongen in vele talen

maar eens is de nacht voor altijd voorbij:
de Zon der gerechtigheid zal stralen
wat een dag van vreugde voor u en mij
wanneer de Heere ons thuis komt halen

wat een dag, die dag is in nabijheid
die maakt een eind aan de aardse tijden
daar komt Hij Die op het witte paard rijdt

met grote macht en kracht en heerlijkheid,
wat een dag van mateloos verblijden:
wij mogen bij Hem zijn in eeuwigheid

bij : pelgrim naar Jerusalem