de dagen kennen een avond
en daarna volgt er steeds een nacht
die voortduurt tot de morgenstond
waar God's zonneschijn ons verwacht

eens zal er geen nacht meer wezen
dan is er een stralende dag
bij de Heere, als voor dezen
in Eden dat in 't oosten lag

zie, de zonden zijn vergeven
van wie aan Hem toebehoren:
Hij vond hen, de Heer van 't leven

in het eeuwig Jerusalem
Koningsstad, door Hem verkoren
zingt men Zijn lof, met hart en stem

bij : Openbaring 22